آرشیو اطلاعیه‌ها

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399
اخذ کارگاهها برای کلیه مقاطع ورودی982-991-992

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

تمامی دانشجویان ورودی 982-991-992 ملزم به اخذ درس (1237-کارگاه کمیته انضباطی) و (1238-کارگاه مهارتهای زندگی)می باشند .درصورت عدم اخذ ، هرگونه مشکل آموزشی بعهده دانشجو می باشد

اسامی اساتید مشاور به تفکیک رشته های تحصیلی